GuidoSztolnia 1

logo1logo-woj-lskieLogo UE z napisem 600x196

 

Zakończenie projektu:
Data rzeczowego zakończenia projektu: 12.11.2015
Data finansowego zakończenia projektu 19.11.2015

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.02.00-00-058/12-05

 

Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu usprawnieniu procesów związanych z zarządzania instytucją oraz ruchem turystycznym. W ramach rzeczowej realizacji projektu zakupiono wyposażenie informatyczne wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową oraz wykonano i wdrożono dwa komponenty: Elektroniczny System Obsługi Ruchu Turystycznego, Elektroniczny System Obsługi Ruchu Turystycznego. Ponadto przeszkolona została kadra pracownicza odpowiedzialna za ich rozbudowę oraz prawidłowe funkcjonowanie.

Dzięki realizacji projektu usprawniona została praca instytucji, która zarządza obiektami zlokalizowanymi w 6 różnych punktach miasta, dosprzętowione zostały stanowiska pracy, a czas realizacji procedur znacznie skrócony. Projekt wywarł również pozytywny wpływ na obsługę turystów, którym poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii IT udostępniono nowoczesną platformę rezerwacji biletów, stanowiącą jednocześnie narzędzie do koordynacji i zarządzania grupami turystów na trasach turystycznych.

 

Realizacja projektu:

 

2 kwietnia 2013 r., dzięki połączeniu dwóch instytucji kultury: Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, powstała nowa instytucja dysponująca 16 obiektami naziemnymi oraz infrastrukturą podziemną, w tym wyrobiskami górniczymi tworzącymi trasy turystyczne o łącznej długości ponad 7 km. Jesteśmy zatem świadkami powstania potężnego ośrodka turystyczno-kulturalno-edukacyjnego o ponadregionalnym oraz ponadnarodowym znaczeniu.

 

Jednocześnie przeprowadzone w ubiegłych latach inwentaryzacje i analizy wykazały, że zarówno ZKWK Guido jak i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pilnie wymagają nowego sprzętu informatycznego i wprowadzenia efektywnych rozwiązań związanych z łącznością pomiędzy poszczególnymi działami i obiektami oraz sprawną obsługą ruchu turystycznego – szczególnie w kontekście utworzenia największego w Polsce kompleksu dziedzictwa przemysłowego o charakterze turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym oraz profesjonalnego udostępnienia i przybliżenia tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców – docelowo ośrodek ma odwiedzać bowiem około 250.000 turystów rocznie.

 

Realizowany przez nowopowstałą instytucję – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – projekt „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego ma na celu usprawnienie procesów zarządzania kompleksem oraz świadczenia usług poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania technologii IT. W ramach projektu planowane jest wykonanie i wdrożenie Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego (e-rezerwacja i e-sprzedaż) oraz Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów wraz z przeszkoleniem kadry odpowiedzialnej za jego prawidłowe funkcjonowanie. Dodatkowo przewidziany jest też zakup niezbędnego wyposażenia informatycznego wraz z odpowiednią infrastrukturą sieciową.

 

Część działań zaplanowanych w ramach projektu została już przeprowadzana w latach 2011-2012, kiedy to zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne oraz serwery na sumę 286 352,61 zł.


Czas trwania projektu: 20.04.2011 – 12.11.2015 
Całkowita wartość projektu: 2 241 814,04 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 1 903 926,93 PLN
Środki własne Beneficjenta: 335 987,11 PLN
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskieRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet 2. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

loga eu

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokokslogo 100x100

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.