GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Klauzula informacyjna RODO
 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
a) administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze;
b) kontakt do inspektora ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
d) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
e) kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
f) kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
g) podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
h) kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
i) nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
j) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez 3 miesiące licząc począwszy od dnia rozpoczęcia stosunku pracy przez osobę wybraną w ramach naboru, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji do końca roku kalendarzowego, w którym je złożono, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Uwaga: Wszystkich zainteresowanych przesłaniem swojego CV poza ogłoszonymi naborami prosimy o przesyłanie ich wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo prosimy o uwzględnienie w swoim CV następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


 Aktualne nabory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

 

Nr naboru: 5/REOK/2018

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Poszukuje osoby na stanowisko:

Główny Specjalista ds. sieci elektrycznych i instalacji strukturalnych

Nr naboru: 4/RRP/2018

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Poszukuje osoby na stanowisko:

Animator oferty edukacyjnej

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05TripPlatanTaxi WestPOT 2017 2ZPWiKSP logoSsportLelleklellek audi centrum gliwice 1ZPECDB loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 20loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 22 loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 23

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.