GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Klauzula informacyjna RODO
 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
a) administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze;
b) kontakt do inspektora ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
d) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
e) kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
f) kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
g) podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
h) kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
i) nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
j) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez 3 miesiące licząc począwszy od dnia rozpoczęcia stosunku pracy przez osobę wybraną w ramach naboru, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji do końca roku kalendarzowego, w którym je złożono, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Uwaga: Wszystkich zainteresowanych przesłaniem swojego CV poza ogłoszonymi naborami prosimy o przesyłanie ich wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo prosimy o uwzględnienie w swoim CV następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


 Aktualne nabory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

 

Nr naboru: 1/RRP/2019

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. ruchu turystycznego

Nr naboru: 8/TGW/2018

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Poszukuje osób na stanowisko:

Górnik p.z., młodszy górnik, cieśla górniczy

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym na kurs przewodnicki.

 

FACEBOOK 2019

 

Poszukujemy osób:

 

- otwartych, uśmiechniętych, obdarzonych wyobraźnią i cechujących się wysoką kulturą osobistą;

- elokwentnych i posiadających dobrą dykcję;

- dyspozycyjnych i gotowych do pracy w różnych terminach, również w weekendy i w godzinach wieczornych.

 

Preferujemy:

 

- status emeryta górniczego;

- osoby posiadające uprawnienia wychowawcy kolonijnego,

- osoby posiadające predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

- bardzo dobrą znajomość języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego,    włoskiego, czeskiego, węgierskiego).

- ukończone studia z zakresu górnictwa, geologii, historii, turystyki, pedagogiki

 

Kurs przewodnicki składa się z dwóch etapów:

 

ETAP I Przewodnik po Trasie rodzinnej – Kopalnia Królowa Luiza (styczeń / luty 2019 r.);

 

ETAP II Przewodnik po innych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego (warunek: ukończenie I etapu - termin wyznaczy Muzeum Górnictwa Węglowego w zależności od potrzeb).

    

ETAP I kursu składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Część teoretyczna to cztery bloki tematyczne:

– wykłady z wiedzy ogólnej z zakresu historii Śląska, Zabrza, kopalń Guido oraz Królowa Luiza, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, rozwoju techniki górniczej, geologii, kultury niematerialnej Górnego Śląska oraz turystyki industrialnej;

   – zajęcia warsztatowe (metodyka pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna, autoprezentacja, obsługa klienta);

   – funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;

   – zwiedzanie instruktażowe obiektów i tras turystycznych Muzeum Górnictwa Węglowego.

 

Część praktyczna obejmuje prowadzenie wycieczek pod nadzorem doświadczonych przewodników.

 

ETAP I kursu kończy się egzaminem, po którym uczestnik uzyskuje licencję Przewodnika MGW

 

Koszt udziału w I Etapie kursu wynosi 300 zł.

 

Dokumenty do naboru:

- list motywacyjny,

- CV ze zdjęciem,    zaopatrzone w klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji”

należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub dostarczyć do:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59 - z dopiskiem:  „kurs przewodnicki”.

 

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych upływa: 15 stycznia 2019 roku.

 

 

Oferujemy:

– pracę na umowę zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy;

– szkolenia z obsługi eksponatów o cechach maszyn górniczych;

– udział w wydarzeniach kulturalnych i imprezach organizowanych w podziemiach kopalni i innych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego, nietypowe eventy...

 

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 32 630 30 91 wewn. 1012 lub 1001

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05TripPlatanTaxi WestPOT 2017 2ZPWiKSP logoSsportLelleklellek audi centrum gliwice 1ZPECDB loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 20loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 22 PGG

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.