GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

Inwestycja pn. „Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

Zadanie realizowane jest przy udziale środków publicznych. Beneficjentem i Liderem Projektu jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Partnerem projektu jest Fundacja Techniki Wojskowej - Mała Armia "Grupa Śląsk".

 

W ramach projektu partnerskiego składanego przez beneficjenta: Muzeum Górnictwa w Zabrzu oraz Fundację Techniki Wojskowej - Mała Armia „Grupa Śląsk" powstanie Park Techniki Wojskowej zlokalizowany w Zabrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu podziemnych wyrobisk turystycznych MGW.

 

101

102

 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

1. Budowę placu ekspozycyjnego wraz drogą dojazdową na potrzeby budowy Parku Techniki Wojskowej, służącego prezentacji różnych eksponatów wojskowych, w tym m.in.: pojazdów gąsienicowych, transporterów opancerzonych, wojskowych samochodów ciężarowych, wyrzutni rakiet, a nawet czołgu T-34.
2. Budowę hali namiotowej - lekkiej konstrukcji o powierzchni 446 m2 wraz z kontenerami stanowiącymi zaplecze ekspozycyjne (4 szt.).
3. Budowę parkingu dla turystów, obejmującego miejsca dla 4 autobusów wycieczkowych oraz 19 samochodów osobowych.
4. Uzbrojenie terenu (elektryka, kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z pompowniami).
5. Wykonanie elementów w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu (wycinka drzew, nowe nasadzenia, budowa ogrodzenia, schodów terenowych itp.) wraz z wykonaniem elementów małej architektury (ławki, kosze itp.).
6. Wykonanie elementów związanych z oświetleniem terenu oraz budową systemu monitoringu wizyjnego.

 

Po realizacji zakresu rzeczowego projektu o którym mowa powyżej, partner projektu stworzy wojskową ekspozycję składającą się ze zgromadzonych przez niego sprzętów wojskowych.

 

104

W chwili obecnej rozpoczęły się prace budowlane (plac budowy został już przekazany wykonawcy), których realizatorem jest Firma Skanska.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

Tramwaje Slaskie Logo JPGZPECLotto

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.