GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

tytu strony m

 

O projekcie "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W dniu 25.10.2010 Miasto Zabrze podpisało umowę o dofinansowanie prac dla projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej".

 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje:

 

Rewitalizację / przebudowę / dostosowanie / odtworzenie do ruchu turystycznego:

- obiektu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wyrobiskami towarzyszącymi, - szybu Carnall wraz z podszybiem,
- szybu Wyzwolenie wraz z podszybiem,
- chodnika górniczego łączącego Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną z terenem Skansenu Górniczego „Królowa Luiza" w rejonie ul. Sienkiewicza (wraz z niezbędną dokumentacją),
- budynku nadszybia szybu Carnall zlokalizowanego przy ul. Wolności 410,
- części budynku stacji sprężarek i rozdzielni zlokalizowanego przy ul. Wolności 410,
- budynku wentylatorów Guibald zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 43,
- rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

 

Budowę:

- budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z odtworzeniem repliki wylotu sztolni przy ul. K. Miarki 8,
- budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania (obiekt techniczny) przy ul. Wolności 333
- wyrobiska pochyłego łączącego powierzchnię terenu z rejonem podszybia szybu Carnall

 

Zagospodarowanie terenu:

- przy ul. Sienkiewicza 43,
- przy ul. Wolności 410 (w otoczeniu najbliższych obiektów),
- przy ul. Wolności 333 (w otoczeniu obiektu technicznego),
- przy ul. Wolności 406 (w rejonie wejścia do wyrobiska łączącego powierzchnię terenu z rejonem podszybia szybu Carnall)
- w rejonie ulic: K. Miarki, Słodczyka i Jagiellońskiej.

 

Od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, tj. od 25 października 2010 Miasto Zabrze i ZKWK GUIDO w Zabrzu (obecnie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) rozpoczęło przygotowywanie procedur przetargowych umożliwiających przeprowadzenie właściwych prac inwestycyjnych.

 

Pierwsze prace budowlane rozpoczęte zostały w lipcu 2011 r. W chwili obecnej zakończone są niemal wszystkie prace związane z pracami na powierzchni terenu. Otwarte dla turystów zostały wystawa „Niezwykła historia" oraz „Park 12C". Zbudowano budynek obsługi ruchu turystycznego przy ul. K. Miarki oraz budynek stacji wentylatorów, a także całkowicie przebudowano budynek wentylatorów Guibald.

 

Z zakończonych robót górniczych w ramach realizowanego projektu najważniejsze to:
- udrożnienie szybów Carnall i Wilhelmina,
- udrożnienie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
- zabezpieczenie chodnika w pokładzie 510,
- wykonanie chodnika łączącego powiezchnię terenu z podszybiem szybu Carnall.

 

Do zakończenia realizacji projektu i uruchomienia tras turystycznych pozostało przede wszystkim zamontowanie wyposażenia turystycznego w wyrobiskach oraz zabudowa systemu transportu wodnego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – wiosna 2017 r.

 

Beneficjentem Projektu jest Miasto Zabrze, natomiast Realizatorem Projektu i podmiotem odpowiedzialnym za właściwą realizację prac jest Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.

 

Całkowita wartość projektu: 92 121 382,21 zł
Wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 54 904 602,52 zł
Dofinansowanie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 205 196,89 zł
Środki Województwa Śląskiego: 3 800 000,00 zł
Środki Miasta Zabrze: 33 211 582,80 zł

 

Mapa Sztolni Królowa Luiza na planie Zabrza

m mapa zabrza warstwy 01 m

 

 

loga polskie z nowym herbem opis 2 m

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiKLellek loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19Gornoslaskie ok PGGgornik zabrzelogo jsw pl

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.