GuidoSztolnia 1

logo1logo-woj-lskieLogo UE z napisem 600x196

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od lat konsekwentnie podejmuje działania, mające na celu rewitalizację poprzemysłowych przestrzeni i ich adaptację do pełnienia nowych funkcji – turystycznych, kulturalnych czy edukacyjnych. W 2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie kolejnego przedsięwzięcia, które zostało współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu, o nazwie „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne”, była rewitalizacja wybranych wyrobisk zlokalizowanych na poziomach 320 oraz 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – umożliwiającej obsługę docelowej ilości turystów.

 

Projekt został podzielony na kilka zadań. Najważniejsze to:

  1. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy górniczej. Poziom 320 Kopalni Guido został tym samym rozszerzony o dotąd nieudostępnione wyrobiska – zaplanowano w nich ponad kilometrową, podziemną trasę górniczą. Turyści mają dzięki temu możliwość poznania charakteru nieczynnych przestrzeni kopalnianych, bez sztucznych ułatwień, w chodnikach, których kształt jest zbliżony do nieczynnych od lat przestrzeni zamkniętego fragmentu zakładu wydobywczego.

  2. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zmianę aranżacji poziomu 170 Kopalni i jego przekształcenie w przestrzeń poświęconą św. Barbarze – jej życiu, śmieci, kultowi. W odpowiednio wyposażonych korytarzach i komorach odbywać się mają m.in. wydarzenia kulturalne związane z obchodami dnia św. Barbary, przygotowana została również przestrzeń, która może służyć realizacji czasowych wystaw. Zestawienie w projektowanej trasie oryginalnych zbiorów zabytkowych artefaktów oraz rozwiązań multimedialnych wpisuje się w wymagania współczesnego odbiorcy informacji edukacyjnych.

  3. Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego – rosnąca liczba osób odwiedzających Kopalnię a także przewidywany dalszy wzrost ruchu turystycznego, powodowały konieczność dostosowania infrastruktury do docelowej liczby odbiorców. Nowa poczekalnia, większa liczba miejsc obsługi kasowej, winda dla osób niepełnosprawnych, więcej przestrzeni i nowa aranżacja – wszystko to sprawiło, że obsługa odbiorców oferty Kopalni odbywa się na najwyższym poziomie. Powstało także nowe zaplecze socjalne dla przewodników, sala szkoleniowa oraz niezbędne zaplecze sanitarne (prysznice, szatnie) dla turystów zwiedzających trasę górniczą.

  4. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido. Zadanie to było niezbędne w kontekście planowanej, docelowej liczby turystów odwiedzających podziemia „Guido”.

  5. Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 maja. Tym samym zaniedbany, poprzemysłowy teren wokół kopalni Guido został uporządkowany i przeznaczony na przestrzeń parkingową. Umożliwiło to zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla turystów oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez Kopalnię.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  • Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast
  • Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
  • Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta

Wartość projektu:9 665 048,97 zł (w tym koszty kwalifikowane projektu: 8 780 322,76 zł)

Wysokość dofinansowania: 5 268 193,65 zł

Okres realizacji: lata 2014-2015

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

loga eu

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokokslogo 100x100

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.