GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

 

23 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Środowiska dyrektor PIG-PIB dr Agnieszka Wójcik wspólnie z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiejem Szewczykiem podpisali porozumienie o współpracy.

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie upowszechniania wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Przy podpisaniu porozumienia obecny był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

 

DSC 6910


Porozumienie wpisuje się w VI filar projektu Polityki Surowcowej Państwa („Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych”), który dotyczy wspierania edukacji i kadr w geologii. Prof. Mariusz Orion Jędrysek zwrócił uwagę, jak ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej geologii oraz pogratulował i życzył owocnej współpracy. 

 

Zabiegam cały czas o jak najściślejszą współpracę służby geologicznej z przemysłem i jedną z dróg do tego jest kooperacja z taką znaczącą śląską placówką edukacyjno-kulturalną, jaką jest Muzeum w Zabrzu – popularyzującą wiedzę o górnictwie. Szerzenie wiedzy o geologii i surowcach mineralnych Polski jest jednym z filarów Polityki Surowcowej Państwa, służąc przy tym równocześnie jak najefektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów oraz kompetencji polskiej służby geologicznej i geologii jako nauki. Mam nadzieję, że wzajemna współpraca dwóch tak znanych podmiotów zaowocuje konkretnymi działaniami z pożytkiem dla społeczeństwa i gospodarki – powiedział wiceminister. 

 

 

DSC 6919

 

Zaplanowano już pierwsze, wspólne działania:

 

- organizację V Ogólnopolskiego Forum Geo-Produkt (12-13 września 2019 r. w Zabrzu),

- organizację warsztatów geologicznych podczas kwietniowego Tygodnia Ziemi,

- wspólne tworzenie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

- przewiduje się także możliwość występowania do instytucji rządkowych i samorządowych o środki finansowe potrzebne na promocję geologii.

 

Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, którego zadaniem statutowym jest upowszechnianie nauk o Ziemi i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako jednej z największych instytucji turystyczno-kulturalnych na Śląsku, może być krokiem na przód we wzroście świadomości społecznej, dotyczącej roli surowców w rozwoju państwa. Czego sobie życzymy!

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.