GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Nr naboru: 1/RRP/2019

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. ruchu turystycznego

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • zlecanie pracy przewodnikom oraz obsłudze koniecznej do prawidłowego funkcjonowania ruchu turystycznego,
 • obsługa systemu organizacji ruchu turystycznego (system komputerowy),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z pracą przewodników oraz prowadzenia ich teczek osobowych,
 • rozliczanie miesięczne pracy każdego przewodnika oraz pozostałej obsługi ruchu turystycznego,
 • stały kontakt z przewodnikami (telefoniczny, mailowy, systemowy),
 • przygotowywanie dokumentacji szkoleń, naborów oraz weryfikacji przewodników,
 • monitoring frekwencji na poszczególnych trasach turystycznych,
 • dbałość o kompletność materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń, naboru itp.
 • prowadzenie postępowań związanych z dokonywaniem zakupów w ramach zamówień publicznych,
 • rozwiązywanie problemów logistycznych,
 • ścisły kontakt i współpraca w zakresie pracy przewodników z pozostałymi działami i zespołami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane: organizacja i zarządzanie, psychologia lub historia, historia sztuki),
 • umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań (dobra organizacja pracy),
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • doskonała umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie zdolności interpersonalne,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy.

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia:      umowa o pracę,

Wymiar etatu:              pełny,

System czasu pracy:     praca w systemie podstawowym,

Miejsce pracy:             Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: ul. Jodłowa 59.                 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • świadczenia w ramach ZFŚS.

Aplikacje należy składać w terminie do:        02.02.2019 r.

w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe informacje:

 • prosimy powoływać się w składanej dokumentacji na podany numer naboru,
 • Muzeum zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami,
 • informacje o wynikach naboru zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 1. administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze;
 2. kontakt do inspektora ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej
  w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 4. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 5. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 6. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 7. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 8. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 9. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 10. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez
  3 miesiące licząc począwszy od dnia rozpoczęcia stosunku pracy przez osobę wybraną
  w ramach naboru, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji do końca roku kalendarzowego, w którym je złożono, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiKLellek loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19 PGGgornik zabrzelogo jsw pl

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.