GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza na promocję „Górnika Polskiego” nr 12, która odbędzie się w czwartek, 30 maja 2019 r. o godz. 12.00 w budynku dawnej stacji kompresorów kopalni „Królowa Luiza” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.

GP 12 m

 

„Górnik Polski” na stulecie odzyskania niepodległości.

 

Dwunasty numer „Górnika Polskiego”, nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, koncentruje uwagę Czytelników na tematach związanych z historią górnictwa w Drugiej Rzeczypospolitej.

 

W wiodącym bloku tematycznym Adam Frużyński przedstawia zmiany dokonujące się w zakresie stosunków własnościowych w górnictwie II RP, wskazując na aktywną i wzrastającą w tym sektorze gospodarki rolę państwa, które stało się największym krajowym producentem węgla kamiennego. Zenon Szmidtke przybliża historię oraz polityczne i gospodarcze znaczenie polsko-francuskiej spółki „Skarboferm”, podmiotu dzierżawiącego kopalnie skarbowe na Śląsku. Historię poszczególnych zakładów, przedsiębiorstw i obiektów związanych z górnictwem przywołali inni autorzy. Barbara Olejarz omówiła dzieje kopalni ropy naftowej w Bóbrce, Dorota Połedniok – Państwowej Kopalni Węgla „Brzeszcze” w Brzeszczach, Anna Binek-Zajda – działalność Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” w Czeladzi, a Stefan Gierlotka – Górnicze Obserwatorium Magnetyczne w Mikołowie.

 

Tematykę rocznicową podjął Jacek Okoń przywołując relację Gustawa Morcinka z historycznego momentu przejmowania władzy z rąk austriackiego zaborcy w Cieszynie. Reperkusje czasu odzyskiwania niepodległości we wspomnieniach górników oraz w twórczości ludowej na Górnym Śląsku przybliża Kornelia Dygacz. Jan Jurkiewicz przedstawił historię powstania i kształtowania się ogólnopolskiego (ponad zaborowego) klasowego związku zawodowego górników noszącego nazwę Związek Robotników Przemysłu Górniczego oraz niezwykle istotny dla tej organizacji zjazd w Cieszynie we wrześniu 1919 r. – pierwszy zjazd górników w odrodzonej Polsce.

 

Obok tematyki rocznicowej Czytelnik znajdzie w obecnym numerze „Górnika Polskiego” informacje dotyczące materialnego dziedzictwa górniczego. Konrad Krupa przedstawiając odznaki KWK „Makoszowy” w Zabrzu rozpoczyna cykl prezentacji górniczych odznak honorowych. Zenon Szmidtke przedstawił niektóre eksponaty ze zbiorów MGW związane z górnictwem II RP. Jan Woźniak omówił rewitalizację rozdzielni 6 kV dawnej kopalni „Królowa Luiza”, który to obiekt stanowi obecnie część muzealnej ekspozycji. Justyna Lach-Halmer i Katarzyna Wojtynek w krótkim komunikacie opisały konserwację i wyeksponowanie niezwykle interesującej kolekcji kamieni granicznych pól górniczych ze zbiorów MGW. Fragment bolesnej historii ale jednocześnie świadectwa wspaniałych postaw z czasu stanu wojennego przywołał w swoich wspomnieniach ks. inf. Paweł Pyrchała, kapelan internowanych w obozie w Zabrzu-Zaborzu.

W dniu promocji wydawnictwa oraz w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2019 r. „Górnik Polski” nr 12 będzie można zakupić w cenie promocyjnej.

 

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05LellekZPWiK Platan GrnolskiePGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTaxi WestPOT 2017 2 logo Planet Cinema famur logoppObszar roboczy 37logo IbisJSW 

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.