GuidoSztolnia 1

logo1logo2

GP 10 11 Ok

 

O Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w nowym numerze „Górnika Polskiego”.

 

Ukazał się nowy, podwójny numer „Górnika Polskiego” (nr 10-11). Jego tematem wiodącym jest historia, rewitalizacja i perspektywy oddawanego do użytku turystycznego zabrzańskiego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Sztolnia liczy sobie ponad 200 lat. W swoim czasie było to wielkie przedsięwzięcie górniczo-hydrologiczne, otwierające nowe perspektywy przed rodzącym się górnośląskim górnictwem węglowym. Rewitalizacja zabrzańskiej Sztolni stwarza nadzieję nie tylko na rozwój turystyki industrialnej, ale także jest wielką szansą dla badań naukowych i popularyzacji dziedzictwa ziemi śląskiej. Dlatego ta właśnie tematyka zdominowała tym razem łamy naszego periodyku.

 

Adam Frużyński opisuje dzieje budowy Sztolni – inwestycji długotrwałej i kosztownej, realizowanej przez ponad 60 lat. Roman Adler przybliża postać Johanna Heinricha Heintzmanna, budowniczego Sztolni. O tym, że spławna sztolnia może być interesującym obiektem turystycznym przekonano się już dawno. Sprawę tę omawia Eufrozyna Piątek, przywołując przykład Lisiej Sztolni w Wałbrzychu, będącej w pierwszej połowie XIX w. miejscem emocjonujących wypraw turystycznych ówczesnych elit. Prof. Stanisław Duży, wraz z zespołem współpracowników z Politechniki Śląskiej wykonał stosowne, przedrewitalizacyjne badania stanu wyrobiska a ich wyniki są przedmiotem kolejnego artykułu. Droga do rewitalizacji i sama rewitalizacja nie były usłane różami. Opowiadają o tym autorzy opublikowanych wspomnień: Michał Maksalon – eksplorer Sztolni w czasach, gdy była ona zupełnie niedostępna, i Jan Gustaw Jurkiewicz, który wraz z gronem zapaleńców zainicjował szereg akcji mających na celu zainteresowanie opinii publicznej i decydentów sprawą unikatowego wyrobiska. Głos zabierają również realizatorzy rewitalizacji: Leszek Żurek, nadzorujący działania górnicze przy obiekcie, oraz Michał Glosz, uczestnik zespołu czuwającego nad formalną stroną całego przedsięwzięcia – pisaniem programów, pozyskiwaniem środków i ich rozliczaniem, zawieraniem i nadzorowaniem realizacji umów z wykonawcami.

 

W nowym numerze „Górnika Polskiego” znajdziemy również wiele innych artykułów związanych z historią i kulturą górniczą. Nie brak też wątków stricte muzealnych – tekstów dotyczących zbiorów MGW, ich rozbudowy i przeprowadzonych konserwacji. Zmagania o ludzką godność w czasie stanu wojennego i dążenia do odrodzenia NSZZ „Solidarność” zrelacjonował jastrzębski górnik Ewald Kudla, związkowiec i emigrant.

 

Promocja nowego numeru „Górnika Polskiego” odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 13.30 w budynku dawnej stacji kompresorów kopalni „Królowa Luiza” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.

 

Uwaga: W dniu promocji wydawnictwa oraz w okresie od 28 czerwca do 1 lipca 2018 r. „Górnik Polski” nr 10-11 będzie można zakupić w cenie promocyjnej!

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiKLellek loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19 PGGgornik zabrzelogo jsw pl

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.