GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

25 czerwca o godz. 9.00 w hali rozdzielni i sprężarek Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 odbędzie się konferencja prasowa nt. powołania Ośrodka Dokumentacji Górniczej.

 

W konferencji udział wezmą Adam Mirek, prezes WUG, Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego a także Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

 

Utworzenie Ośrodka Dokumentacji Górniczej to efekty współpracy Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Ośrodek zlokalizowany będzie na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Zamoyskiego 2 – w budynku wieży ciśnień (po jej remoncie).

 

Wiea cinie 1 Agnieszka Wrblewska

 

Głównym zadaniem będzie gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji, pozyskanej m.in. z likwidowanych zakładów górniczych. Jest to zadanie szczególnie istotne w kontekście aktualnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i zachodzących na Górnym Śląsku zmian społeczno-gospodarczych. Zadaniem Ośrodka będzie również prowadzenie szeroko zakrojonych badań i dokumentowanie cennych obiektów poprzemysłowych wraz z ich wyposażeniem i wyrobiskami podziemnymi. W tym celu w ramach odrębnego projektu Muzeum kupuje skanery, aparaty i sprzęt komputerowy. Dodatkowo planowane jest stworzonej przez Muzeum platformy wymiany informacji, dzięki której społeczeństwo, poprzez drogę elektroniczną, będzie miało dostęp do wybranych dokumentów górniczych i zdigitalizowanych elementów infrastruktury kopalnianej.

 

Współpraca pomiędzy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach ma odbywać się m.in. poprzez wymianę informacji w zakresie zebranych zbiorów, dostęp do archiwum, możliwość konsultacji merytorycznych, a także udostępnianie zbiorów metodą cyfrową.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiKLellek loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19 PGGgornik zabrzelogo jsw pl

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.