GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

W tym roku świętowanie Barbórki rozpoczęło się wyjątkowo wcześnie bo już 9 listopada.

 

Karczma zorganizowana tego dnia przez Muzeum Górnictwa Węglowego była odpowiedzą na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu Obchodów Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

 

Z tej okazji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zorganizowało w kaplicy św. Barbary, na poziomie 170, w Kopalni Guido uroczystą mszę świętą połączoną z poświęceniem sztandaru MGW.

 

Powicenie sztandaru MGW w Zabrzu listopad 2018 m fot. Pawel JaNic Janicki 032
fot. Paweł Janicki- Msza święta, Kaplica św. Barbary, poziom 170. Poświęcenie Sztandaru MGW 

 

Sztandar można było podziwiać wieczorem w czasie zorganizowanej w Hali Sportowej Pogoń w Zabrzu karczmy.

 

Karczma Grnicza 2018 Hala Pogo Zabrze small fot. Pawel JaNic Janicki 018
fot. Paweł Janicki, Prezentacja sztandaru MGW

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele wszystkich depozytariuszy, którym to wręczono kopie wpisu i podziękowania za ich zaangażowanie w cały proces zwieńczony wpisem Barbórki.

 

Byli to: Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; Małgorzata Mańka- Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze; Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność”; Tomasz Rogala, Prezes PGG; Daniel Ozon, Prezes JSW; Piotr Buchwald, Prezes CSRG; Adam Mirek, Prezes WUG w Katowicach; prof. Józef Dubiński, Prezes SITG; Jego Ekscelencja Ks. Abp. Wiktor Skworc; Henryk Mandrysz, Dyrygent Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Leszek Żurek, Dyrektor ds. Technicznych MGW.

 

Karczma Grnicza 2018 Hala Pogo Zabrze small fot. Pawel JaNic Janicki 023
fot. Paweł Janicki, wręczenie kopii wpisu przedstawicielom depozytariuszy, Karczma MGW 2018

 

Warto przypomnieć, że cały proces rozpoczął się już we wrześniu 2017, kiedy to MGW na prośbę Pani Prezydent Małgorzaty Mańki- Szulik rozpoczęło pracę nad przygotowaniem wpisu i skontaktowaniem się z przedstawicielami grup depozytariuszy.

Finałem tych działań było spotkanie ponad 200 depozytariuszy, które odbyło się 21 kwietnia br. w Łaźni Łańcuszkowej, w czasie którego zaakceptowano treść wniosku, podpisano go i złożono w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Następnie w lipcu 2018 otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu propozycji wpisu Barbórki, a 22 października 2018 roku przedstawiciele MGW i depozytariuszy odebrali z rąk pani Magdaleny Gawin- Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków potwierdzenie decyzji o wpisie.

Udało się!

Szczęść Boże.

 

Karczma Grnicza 2018 Hala Pogo Zabrze small fot. Pawel JaNic Janicki 033
fot. Paweł Janicki

Karczma Grnicza 2018 Hala Pogo Zabrze small fot. Pawel JaNic Janicki 008
fot. Paweł Janicki, Karczma MGW 2018

 

Karczmę Patronatem Honorowym objęło Ministerstwo Energii, mecenatem Miasto Zabrze i Województwo Śląskie.

 

Organizatorami byli: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, NSZZ ,,Solidarność", Jastrzębska Spółka Węglowa i Polska Grupa Górnicza.

 

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05TripPlatanTaxi WestPOT 2017 2ZPWiKSP logoSsportLelleklellek audi centrum gliwice 1ZPECDB loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 20loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 22 loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 23 logo Slaski Biznes

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.