GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 
Muzeum Górnictwa Węglowego jako instytucja, której statutowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie muzealiów związanych z dziedzictwem górnego śląska, stworzyła unikalną w skali kraju oraz regionu pracownię digitalizacji.
 
 
Głównym jej zdaniem jest digitalizacja czyli cyfryzacja i wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania., a przez to upowszechnianie zbiorów dotychczas zgromadzonych w ramach działalności statutowej instytucji.
 
 
Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt do digitalizacji 2D- cyfrowe aparaty fotograficzne oraz średnioformatowy aparat fotograficzny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i skanerami płaskimi, jak również w sprzęt do digitalizacji 3D- dwa skanery laserowe oraz skaner działający w oparciu o białe światło Led.
 
 
Ich zaletą jest tworzenie wiernej kopii trójwymiarowej skanowanych eksponatów, a w przypadku skanerów laserowych- fazowego i impulsowego, praca w terenie.
 
 
W trosce o zachowanie dziedzictwa Górnego Śląska, w tym zakorzenionego w historię tego regionu dziedzictwa poprzemysłowego, Muzeum dzięki skanerom 3D może zachować w postaci trójwymiarowej zamykane lub likwidowane wyrobiska kopalń węgla kamiennego dla kolejnych pokoleń.
 
 
Głównym zadaniem pracowni jest stworzenie wiernej cyfrowej kopii digitalizowanego obiektu, i przygotowanie materiału końcowego gotowego do udostępnienia szerszej grupie odbiorców.
 
zespol
Zespół ds. rewitalizacji w czasie dokumentowania podziemi.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.