GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zapraszają do wzięcia udziału w trzeciej edycji konferencji EDU-TRENDY 2019, której tematem przewodnim będzie grywalizacja w edukacji.

 

Konferencja odbędzie się 17 maja 2019 r. w zabytkowej Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu.

 

edu trendy 04 m

 

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także praktyczne zaaplikowanie nowych umiejętności dotyczących wykorzystania elementów znanych z gier fabularnych i komputerowych, w celu poprawy wyników nauczania na każdym szczeblu edukacji oraz zachęcenia uczniów do większej aktywności i zaangażowania podczas zajęć. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania przykładów dobrej praktyki zastosowania elementów gry w działaniach edukacyjnych – pozwalających rozwinąć entuzjazm z uczenia się i nauczania oraz wzbogacających formy przekazu wiedzy.

 

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się doświadczeni dydaktycy i praktycy pedagogiki opartej na grywalizacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania grywalizacji w tok nauczania.

 

Szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy wkrótce na naszych stronach.

 

 

  

 

 

 

Akademia po Szychcie

 

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach cyklu Akademia po Szychcie: Zgazowanie węgla szansą na bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne.

 

Referent: Dr inż. Tomasz Iluk

 

To już  trzeci wykład z zaplanowanych na I semestr. ↓↓↓

 

1. dr hab. inż. Józef Dubiński, Doświadczenia światowe w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 29 stycznia.

 

2. dr Krzysztof Kapusta, Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”, 26 lutego.

 

3. dr inż. Tomasz Iluk, Zgazowanie węgla słabej jakości, 26 marca.

 

4. mgr inż. Marek Adamczyk, Mgr inż. Krzysztof Tytko, Potencjał KWK „Krupiński” w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 28 maja.

 

5. dr inż. Aleksander Sobolewski, Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii naziemnego zgazowania węgla w Polsce, 25 czerwca.

 

Informacje organizacyjne:

 

* Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 1700 , w Zabrzu, w sali konferencyjnej Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a.

 

* Przewidziany czas prelekcji – 40 minut, dyskusji – 20 minut.

 

WSTĘP WOLNY

 

druk plakat

 

Zdjęcia z prelekcji: dr Krzysztof Kapusta, Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”, 26 lutego br.

 

APSZ 02 2019 16

APSZ 02 2019 25
fot. Marek Stańczyk, MGW  

 

 

 facebook

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Stowarzyszenie i Kolekcja ,,Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w X Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza.

 

Temat konkursu:

 

,,Kosmiczne wizje – odkrycia, konstelacje, planety…"

 

Konkurs ma na celu promocję malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 220-lecia Sztolni Królowa Luiza objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

 

 

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby amatorsko zajmujące się malarstwem. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia i akceptacji regulaminu w imieniu osoby niepełnoletniej musi dokonać przedstawiciel ustawowy.

 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej z dziedzin: akryl, olej, akwarela, pastel w terminie do 06.05.2019 r.

 

3. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest przedstawienie prac związanych z tematem wiodącym konkursu, w terminie przewidzianym w regulaminie.

 

4. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w konkursach oraz nie były wystawiane na wystawach.

 

5. Prace muszą być oprawione w listwy lub proste, niezdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą:

 

imię i nazwisko malarza

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy oraz email

tytuł pracy, technikę, wymiar

Mile widziany biogram autora. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

18.03.2019r. zakończyły się prace wykonywane przez firmę Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. związane z remontem i konserwacją maszyny wyciągowej parowej szybu „Carnall”, która została zbudowana w 1915 r. przez Hutę Eisenhütte Prinz Rudolph w Dülmen i zainstalowana w budynku maszynowni.

 

Jest to pierwszy remont zakończony w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

W dalszym ciągu realizowane są prace budowlane w ramach odrębnego kontraktu związane z budową kotłowni parowej zlokalizowanej w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu „Carnall”, której głównym zadaniem będzie zasilanie w parę zabytkowej maszyny parowej wyciągowej i prezentowanie jej pracy podczas pokazów dla turystów.

 

Uruchomienie maszyny parowej planowane jest na koniec bieżącego roku.

 

2019 03 18 odbior Maszyny Parowej IMGP2610

 

2019 03 18 odbior Maszyny Parowej IMGP2633

 

512 FURMAN ZABRZE KWK MAKOSZOWY 01 2012 010
fot. A. Gola, Furman, Zabrze KWK Makoszowy

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000,00 zł na zakup dziewięciu cykli fotografii autorstwa Arkadiusza Goli.

 

Arkadiusz Gola to jeden z najbardziej cenionych współczesnych fotografików śląskich. Jego prace zyskały szerokie uznanie nie tylko ze względu na artyzm ujęcia i perfekcję wykonania, ale też, a może przede wszystkim, z uwagi na społeczne zaangażowanie autora, który nie ucieka od trudnej tematyki restrukturyzacji górnictwa i jej skutków dla lokalnej społeczności.

 

W pracach Goli zauważalny jest niezwykły zmysł reporterski (związany m.in. z jego zawodową pracą jako fotoreportera prasowego) połączony z pasją fotografika i z wrażliwością humanisty. Wartości artystyczne i dokumentacyjne fotografii Goli, a także nowe spojrzenie autora na sprawy górnictwa powodowało, że jego (wielokrotnie nagradzane) prace są prezentowane na licznych wystawach krajowych i zagranicznych oraz znalazły się w zbiorach wielu muzeów i galerii.

 

Planowana do nabycia w ramach przedsięwzięcia kolekcja (łącznie 970 zdjęć), to wyjątkowa ilustracja trudnych czasów restrukturyzacji i przemian Górnego Śląska, niknących zawodów, tradycji, prezentująca niezwykły obraz społeczeństwa (post)industrialnego.

 

Planowane do zakupu zbiory charakteryzują się nie tylko wysokimi wartościami artystycznymi ale także dokumentacyjnym, wpisując się w misję Muzeum polegającą na utrwalaniu, prezentowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa górniczego, zarówno o charakterze materialnym, jak i duchowym.

 

Zakupione dzieła staną się bazą do prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, popularyzacyjnych i badawczo-naukowych instytucji. Będą również doskonałym uzupełnieniem zbiorów, utworzonego w 2018 roku we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, Ośrodka Dokumentacji Górniczej.

 

Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

 

512 HALDA KWK PSTROWSKI ZABRZE 004
fot. A. Gola, Hałda KWK Pstrowski- Zabrze

 

512 KWK STASZIC 02 2018 007
fot. A. Gola, KWK Staszic luty 2018

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

Tramwaje Slaskie Logo JPGZPECLotto

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.