GuidoSztolnia 1

logo1logo2

akademia 2019 media 01

 

 

ZAPRASZAMY NA AKADEMIĘ PO SZYCHCIE 2019 (I semestr)

Zgazowanie węgla szansą na bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne.

 

Temat: Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”

 

Referent: Dr Krzysztof Kapusta

Termin: 26 lutego br., godz. 17.00

Miejsce: Zabrze, sala konferencyjna Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a

 

AKADEMIA PO SZYCHCIE 2019 (I semestr)

Zgazowanie węgla szansą na bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne  

 

 1. dr hab. inż. Józef Dubiński, Doświadczenia światowe w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 29 stycznia.

 

2. dr Krzysztof Kapusta, Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”, 26 lutego.

 

3.dr inż. Tomasz Iluk, Zgazowanie węgla słabej jakości, 26 marca.

 

4.mgr inż. Marek Adamczyk, Mgr inż. Krzysztof Tytko, Potencjał KWK „Krupiński” w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 28 maja.

 

5. dr inż. Aleksander Sobolewski, Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii naziemnego zgazowania węgla w Polsce, 25 czerwca.

 

Informacje organizacyjne:

 

* Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 1700 , w Zabrzu, w sali konferencyjnej Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a.

 

* Przewidziany czas prelekcji – 40 minut, dyskusji – 20 minut.

 

plakat 01

 

WSTĘP WOLNY

 

fot z prelekcji

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Doświadczenia światowe w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 29 stycznia br. fot. Marek Stańczyk, MGW.  

 

 

23 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Środowiska dyrektor PIG-PIB dr Agnieszka Wójcik wspólnie z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiejem Szewczykiem podpisali porozumienie o współpracy.

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie upowszechniania wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Przy podpisaniu porozumienia obecny był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

 

DSC 6910


Porozumienie wpisuje się w VI filar projektu Polityki Surowcowej Państwa („Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych”), który dotyczy wspierania edukacji i kadr w geologii. Prof. Mariusz Orion Jędrysek zwrócił uwagę, jak ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej geologii oraz pogratulował i życzył owocnej współpracy. 

 

Zabiegam cały czas o jak najściślejszą współpracę służby geologicznej z przemysłem i jedną z dróg do tego jest kooperacja z taką znaczącą śląską placówką edukacyjno-kulturalną, jaką jest Muzeum w Zabrzu – popularyzującą wiedzę o górnictwie. Szerzenie wiedzy o geologii i surowcach mineralnych Polski jest jednym z filarów Polityki Surowcowej Państwa, służąc przy tym równocześnie jak najefektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów oraz kompetencji polskiej służby geologicznej i geologii jako nauki. Mam nadzieję, że wzajemna współpraca dwóch tak znanych podmiotów zaowocuje konkretnymi działaniami z pożytkiem dla społeczeństwa i gospodarki – powiedział wiceminister. 

 

 

DSC 6919

 

Zaplanowano już pierwsze, wspólne działania:

 

- organizację V Ogólnopolskiego Forum Geo-Produkt (12-13 września 2019 r. w Zabrzu),

- organizację warsztatów geologicznych podczas kwietniowego Tygodnia Ziemi,

- wspólne tworzenie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

- przewiduje się także możliwość występowania do instytucji rządkowych i samorządowych o środki finansowe potrzebne na promocję geologii.

 

Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, którego zadaniem statutowym jest upowszechnianie nauk o Ziemi i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako jednej z największych instytucji turystyczno-kulturalnych na Śląsku, może być krokiem na przód we wzroście świadomości społecznej, dotyczącej roli surowców w rozwoju państwa. Czego sobie życzymy!

 
Muzeum Górnictwa Węglowego jako instytucja, której statutowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie muzealiów związanych z dziedzictwem górnego śląska, stworzyła unikalną w skali kraju oraz regionu pracownię digitalizacji.
 
 
Głównym jej zdaniem jest digitalizacja czyli cyfryzacja i wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania., a przez to upowszechnianie zbiorów dotychczas zgromadzonych w ramach działalności statutowej instytucji.
 
 
Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt do digitalizacji 2D- cyfrowe aparaty fotograficzne oraz średnioformatowy aparat fotograficzny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i skanerami płaskimi, jak również w sprzęt do digitalizacji 3D- dwa skanery laserowe oraz skaner działający w oparciu o białe światło Led.
 
 
Ich zaletą jest tworzenie wiernej kopii trójwymiarowej skanowanych eksponatów, a w przypadku skanerów laserowych- fazowego i impulsowego, praca w terenie.
 
 
W trosce o zachowanie dziedzictwa Górnego Śląska, w tym zakorzenionego w historię tego regionu dziedzictwa poprzemysłowego, Muzeum dzięki skanerom 3D może zachować w postaci trójwymiarowej zamykane lub likwidowane wyrobiska kopalń węgla kamiennego dla kolejnych pokoleń.
 
 
Głównym zadaniem pracowni jest stworzenie wiernej cyfrowej kopii digitalizowanego obiektu, i przygotowanie materiału końcowego gotowego do udostępnienia szerszej grupie odbiorców.
 
zespol
Zespół ds. rewitalizacji w czasie dokumentowania podziemi.

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza na wykład "Doświadczenia światowe w zakresie podziemnego zgazowania węgla" organizowany w ramach "Akademia po szychcie". Referat poprowadzi prof. dr hab. inż. Józef Dubiński.

 

akademia 2019 03 m

 

Kiedy: wtorek, 29 stycznia 2019 r.
Godz.: 17.00
Gdzie: Sala konferencyjna Hostelu Guido, ul. 3 Maja 93a, Zabrze
Wstęp wolny.

 

Plan kolejnych wykładów z cyklu "Akademia po Szychcie"

  • 26 lutego 2019 r. - dr Krzysztof Kapusta: "Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”;
  • 26 marca 2019 r. - dr inż. Tomasz Iluk: "Zgazowanie węgla słabej jakości";
  • 28 maja 2019 r. - mgr inż. Marek Adamczyk, mgr inż. Krzysztof Tytko: "Potencjał KWK „Krupiński” w zakresie podziemnego zgazowania węgla";
  • 25 czerwca 2019 r. - dr inż. Aleksander Sobolewski: "Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii naziemnego zgazowania węgla w Polsce".

 

Dyrektor Muzuem Górnictwa Węglowego zaprasza na wspólne, górnicze kolędowanie 6 stycznia 2019, w wykonaniu Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z solistami.

 

Godz: 15:30

 

Parafia pw Bożego Ciała, Zabrze- Kończyce, ul. Olsztyńska 5

 

KONCERT KOLED 2019 01

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

Tramwaje Slaskie Logo JPGZPECLotto

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.