GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

 

 

18.03.2019r. zakończyły się prace wykonywane przez firmę Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. związane z remontem i konserwacją maszyny wyciągowej parowej szybu „Carnall”, która została zbudowana w 1915 r. przez Hutę Eisenhütte Prinz Rudolph w Dülmen i zainstalowana w budynku maszynowni.

 

Jest to pierwszy remont zakończony w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

W dalszym ciągu realizowane są prace budowlane w ramach odrębnego kontraktu związane z budową kotłowni parowej zlokalizowanej w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu „Carnall”, której głównym zadaniem będzie zasilanie w parę zabytkowej maszyny parowej wyciągowej i prezentowanie jej pracy podczas pokazów dla turystów.

 

Uruchomienie maszyny parowej planowane jest na koniec bieżącego roku.

 

2019 03 18 odbior Maszyny Parowej IMGP2610

 

2019 03 18 odbior Maszyny Parowej IMGP2633

 

 facebook

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Stowarzyszenie i Kolekcja ,,Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w X Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza.

 

Temat konkursu:

 

,,Kosmiczne wizje – odkrycia, konstelacje, planety…"

 

Konkurs ma na celu promocję malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 220-lecia Sztolni Królowa Luiza objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

 

 

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby amatorsko zajmujące się malarstwem. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia i akceptacji regulaminu w imieniu osoby niepełnoletniej musi dokonać przedstawiciel ustawowy.

 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej z dziedzin: akryl, olej, akwarela, pastel w terminie do 06.05.2019 r.

 

3. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest przedstawienie prac związanych z tematem wiodącym konkursu, w terminie przewidzianym w regulaminie.

 

4. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w konkursach oraz nie były wystawiane na wystawach.

 

5. Prace muszą być oprawione w listwy lub proste, niezdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą:

 

imię i nazwisko malarza

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy oraz email

tytuł pracy, technikę, wymiar

Mile widziany biogram autora. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

REGULAMIN KONKURSU

akademia 2019 media 01

 

 

ZAPRASZAMY NA AKADEMIĘ PO SZYCHCIE 2019 (I semestr)

Zgazowanie węgla szansą na bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne.

 

Temat: Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”

 

Referent: Dr Krzysztof Kapusta

Termin: 26 lutego br., godz. 17.00

Miejsce: Zabrze, sala konferencyjna Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a

 

AKADEMIA PO SZYCHCIE 2019 (I semestr)

Zgazowanie węgla szansą na bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne  

 

 1. dr hab. inż. Józef Dubiński, Doświadczenia światowe w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 29 stycznia.

 

2. dr Krzysztof Kapusta, Technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego – wyniki weryfikacji w instalacjach pilotowych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz KWK „Wieczorek”, 26 lutego.

 

3.dr inż. Tomasz Iluk, Zgazowanie węgla słabej jakości, 26 marca.

 

4.mgr inż. Marek Adamczyk, Mgr inż. Krzysztof Tytko, Potencjał KWK „Krupiński” w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 28 maja.

 

5. dr inż. Aleksander Sobolewski, Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii naziemnego zgazowania węgla w Polsce, 25 czerwca.

 

Informacje organizacyjne:

 

* Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 1700 , w Zabrzu, w sali konferencyjnej Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a.

 

* Przewidziany czas prelekcji – 40 minut, dyskusji – 20 minut.

 

plakat 01

 

WSTĘP WOLNY

 

fot z prelekcji

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Doświadczenia światowe w zakresie podziemnego zgazowania węgla, 29 stycznia br. fot. Marek Stańczyk, MGW.  

 

512 FURMAN ZABRZE KWK MAKOSZOWY 01 2012 010
fot. A. Gola, Furman, Zabrze KWK Makoszowy

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000,00 zł na zakup dziewięciu cykli fotografii autorstwa Arkadiusza Goli.

 

Arkadiusz Gola to jeden z najbardziej cenionych współczesnych fotografików śląskich. Jego prace zyskały szerokie uznanie nie tylko ze względu na artyzm ujęcia i perfekcję wykonania, ale też, a może przede wszystkim, z uwagi na społeczne zaangażowanie autora, który nie ucieka od trudnej tematyki restrukturyzacji górnictwa i jej skutków dla lokalnej społeczności.

 

W pracach Goli zauważalny jest niezwykły zmysł reporterski (związany m.in. z jego zawodową pracą jako fotoreportera prasowego) połączony z pasją fotografika i z wrażliwością humanisty. Wartości artystyczne i dokumentacyjne fotografii Goli, a także nowe spojrzenie autora na sprawy górnictwa powodowało, że jego (wielokrotnie nagradzane) prace są prezentowane na licznych wystawach krajowych i zagranicznych oraz znalazły się w zbiorach wielu muzeów i galerii.

 

Planowana do nabycia w ramach przedsięwzięcia kolekcja (łącznie 970 zdjęć), to wyjątkowa ilustracja trudnych czasów restrukturyzacji i przemian Górnego Śląska, niknących zawodów, tradycji, prezentująca niezwykły obraz społeczeństwa (post)industrialnego.

 

Planowane do zakupu zbiory charakteryzują się nie tylko wysokimi wartościami artystycznymi ale także dokumentacyjnym, wpisując się w misję Muzeum polegającą na utrwalaniu, prezentowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa górniczego, zarówno o charakterze materialnym, jak i duchowym.

 

Zakupione dzieła staną się bazą do prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, popularyzacyjnych i badawczo-naukowych instytucji. Będą również doskonałym uzupełnieniem zbiorów, utworzonego w 2018 roku we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, Ośrodka Dokumentacji Górniczej.

 

Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

 

512 HALDA KWK PSTROWSKI ZABRZE 004
fot. A. Gola, Hałda KWK Pstrowski- Zabrze

 

512 KWK STASZIC 02 2018 007
fot. A. Gola, KWK Staszic luty 2018

 

 

23 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Środowiska dyrektor PIG-PIB dr Agnieszka Wójcik wspólnie z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiejem Szewczykiem podpisali porozumienie o współpracy.

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie upowszechniania wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Przy podpisaniu porozumienia obecny był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

 

DSC 6910


Porozumienie wpisuje się w VI filar projektu Polityki Surowcowej Państwa („Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych”), który dotyczy wspierania edukacji i kadr w geologii. Prof. Mariusz Orion Jędrysek zwrócił uwagę, jak ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej geologii oraz pogratulował i życzył owocnej współpracy. 

 

Zabiegam cały czas o jak najściślejszą współpracę służby geologicznej z przemysłem i jedną z dróg do tego jest kooperacja z taką znaczącą śląską placówką edukacyjno-kulturalną, jaką jest Muzeum w Zabrzu – popularyzującą wiedzę o górnictwie. Szerzenie wiedzy o geologii i surowcach mineralnych Polski jest jednym z filarów Polityki Surowcowej Państwa, służąc przy tym równocześnie jak najefektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów oraz kompetencji polskiej służby geologicznej i geologii jako nauki. Mam nadzieję, że wzajemna współpraca dwóch tak znanych podmiotów zaowocuje konkretnymi działaniami z pożytkiem dla społeczeństwa i gospodarki – powiedział wiceminister. 

 

 

DSC 6919

 

Zaplanowano już pierwsze, wspólne działania:

 

- organizację V Ogólnopolskiego Forum Geo-Produkt (12-13 września 2019 r. w Zabrzu),

- organizację warsztatów geologicznych podczas kwietniowego Tygodnia Ziemi,

- wspólne tworzenie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

- przewiduje się także możliwość występowania do instytucji rządkowych i samorządowych o środki finansowe potrzebne na promocję geologii.

 

Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, którego zadaniem statutowym jest upowszechnianie nauk o Ziemi i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako jednej z największych instytucji turystyczno-kulturalnych na Śląsku, może być krokiem na przód we wzroście świadomości społecznej, dotyczącej roli surowców w rozwoju państwa. Czego sobie życzymy!

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05 Platan PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconeWWW 1

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.