GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

Tytuł projektu: ,,Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zabrzu” – RPSL.09.01.01-24-0656/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1  Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych  – ZIT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze – Lider Projektu

Fundacja ,,Domena Rozwoju” ul. Zwycięstwa 13/309, 44- 100 Gliwice

Fitwell Sp. z o.o., ul. Drzymały 9/4, 40-059 Katowice

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia  2020r. do 30 czerwca 2023r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnic Miasta Zabrze: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Guido, Maciejów, Mikulczyce, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Zandka, poprzez działania oparte o samopomoc i wolontariat, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne prowadzone przez Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, a także wzmocnienie potencjału społecznego u 208 mieszkańców ww. dzielnic, zagrożonych wykluczeniem społecznym i potencjału zawodowego u 92 osób z ww. grupy (łącznie 300 osób) za pomocą indywidualnie dobranego wsparcia do 30.06.2023.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia:

Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 40;

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 300;

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 4;

Liczba środowisk objętych PAL – 9;

Zakładany rezultat:

W wyniku działań projektowych 92 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą poszukiwały pracy, uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu, zdobywały kwalifikacje, pracowały (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • Spotkania animatorów lokalnych dotyczące realizacji działań dedykowanych społeczności dzielnic w ramach PAL oraz indywidualna diagnoza problemów, potrzeb, potencjału, predyspozycji uczestników i określenie ich ścieżki udziału w projekcie;
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe i coaching;
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze społecznym – treningi kompetencji społecznych i indywidualny coaching personalny;
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z egzaminami;
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia z grafiki komputerowej;
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze społecznym – porady ekspertów z różnych dziedzin w ramach Punktu Porad i warsztaty rodzicielskie dla mieszkańców dzielnic;
 • Prowadzenie działań środowiskowych – działania integracyjne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców dzielnic.

Wartość projektu wynosi: 1 340 613,50 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 139 521,47 PLN.

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 134 061,35 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – informacja powinna być widoczna również na ewentualnych podzakładkach.

Wsparcie:

– Indywidualna diagnoza  potrzeb i predyspozycji uczestników;

- Bezpłatne porady ekspertów: np. prawnika, psychologa itp. w zależności od potrzeb uczestników,

– Treningi dla rodziców,

-  Treningi kompetencji i coaching personalny;

– Poradnictwo zawodowe i coaching kariery;

– Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych

– Szkolenia z grafiki komputerowej;

- Zajęcia edukacyjno-kulturalne.

W ramach projektu zapewniamy:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie;
 • materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • zwrot kosztu dojazdu na szkolenie;
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych.

Kto może uczestniczyć:

Grupa docelowa projektu to co najmniej  300 osób (w tym 156K, 144M) z  dzielnic: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Guido, Maciejów, Mikulczyce, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Zandka zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia wyżej wymienionych osób, zgodnie z definicjami określonymi w Regulaminie konkursu. Projekt przewiduje udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Osoby te będą odbiorcami zindywidualizowanych działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.   

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi – 1 punkt,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 1 punkt,
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań towarzyszących w PO PŻ- 1 punkt.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcieRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy dla osoby dorosłejZał. 1_Formularz zgłoszeniowy dla osoby dorosłej

3. Zał. 1A_Formularz zgłoszeniowy dla dzieckaZał. 1A_Formularz zgłoszeniowy dla dziecka

4. zał. 2_Oświadczenie RODOzał. 2_Oświadczenie RODO

5. zał. 3_Deklaracja uczestnictwa w projekciezał. 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Ul. Georgiusa Agricoli 2 (dawna Jodłowa 59)

41-800 Zabrze

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt:

tel.  32 630 30 91 wew.2210

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokoks

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.