GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Tytuł projektu: ,,KROK DO PRZODU” – RPSL.07.04.02-24-0BDF/20

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie 7.4.2  Outplacement - konkurs.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2,
41-800 Zabrze.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2021r. do 30 kwietnia 2023r.

 

Cel główny projektu:

 

Celem projektu jest nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 35 osób-pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub odchodzących z rolnictwa, mieszkających lub pracujących na terenie miasta Zabrze oraz podjęcie zatrudnienia przez 14 UP i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 21 UP do 30.04.2023r.

Wskaźniki:

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie-35

Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą-21

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)-1

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-18

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-33

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania i  pomoc w jego realizacji;
 • Realizację poradnictwa psychologicznego i indywidualnego coachingu;
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe finansowe na pierwszych 12 miesięcy prowadzeni firmy w kwocie 2 600,00 zł miesięcznie;
 • Realizację szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją;
 • Prowadzenie staży zawodowych i pośrednictwa pracy.

Wartość projektu wynosi: 1 663 491,28 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE:   1 413 967,59 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – informacja powinna być widoczna również na ewentualnych podzakładkach.

 

Wsparcie:

 

– Indywidualna diagnoza  potrzeb i predyspozycji uczestników;

– Poradnictwo psychologiczne i coaching kariery;

– Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych;

– Szkolenia z podstaw przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu przygotowania biznes planów;

- Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 050,00 zł i finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy w kwocie 2 600,00 zł miesięcznie;

- Staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

W ramach projektu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • zwrot kosztu dojazdu na szkolenie;
 • opiekę nad dziećmi do lat 7 w trakcie szkoleń;
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych;
 • badania lekarskie i szkolenia BHP dla stażystów;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

 

Kto może uczestniczyć:

 

Grupę docelową projektu stanowi 35 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Całość grupy docelowej stanowią mieszkańcy Zabrza lub osoby pracujące na terenie miasta Zabrze.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

- pracowników lub byłych pracowników jednostek org organizacyjnych spółek węglowych z województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących);

- osoby odchodzące z rolnictwa;

- osoby, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy;

- kobiety.

 

Dokumenty do pobrania:

- Do pobrania

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Ul. Georgiusa Agricoli 2 (dawna Jodłowa 59)

41-800 Zabrze

Godziny pracy Biura:

Środa, czwartek w godz. 10.00 – 18.00, poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

Kontakt:

tel.  32 630 30 91 wew.2210

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05 Platan GrnolskiePGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTaxi WestPOT 2017 2 logo Planet Cinema famur logoppObszar roboczy 37logo IbisJSW katowice airport logoDB eps Przekonwertowanywpiibsilesia 1Obszar roboczy 1 100

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.