GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

 

     

     AKTUALNOŚCI

    

     DOKUMENTY DO POBRANIA

  

TYTUŁ PROJEKTU: ,,KROK DO PRZODU”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie 7.4.2  Outplacement - konkurs.

 

Projekt realizowany jest przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze.

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Celem projektu jest nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 35 osób-pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub odchodzących z rolnictwa, mieszkających lub pracujących na terenie miasta Zabrze oraz podjęcie zatrudnienia przez 14 UP i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 21 UP do 30.06.2023 r.

 

Wskaźniki:

 • Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie – 35;
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 21;
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1;
 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 18;
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 33.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania i pomoc w jego realizacji;
 • Realizację poradnictwa psychologicznego i indywidualnego coachingu;
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe finansowe na pierwszych 12 miesięcy prowadzeni firmy w kwocie 2 600,00 zł miesięcznie;
 • Realizację szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją;
 • Prowadzenie staży zawodowych i pośrednictwa pracy.

 

Wartość projektu wynosi: 1 663 491,28 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 413 967,59 PLN.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

WSPARCIE 

 • indywidualna diagnoza potrzeb i predyspozycji uczestników;
 • poradnictwo psychologiczne i coaching kariery;
 • szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych;
 • szkolenia z podstaw przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu przygotowania biznes planów;
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 050,00 zł i finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy w kwocie 2 600,00 zł miesięcznie;
 • staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

W ramach projektu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • zwrot kosztu dojazdu na szkolenie;
 • opiekę nad dziećmi do lat 7 w trakcie szkoleń;
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych;
 • badania lekarskie i szkolenia BHP dla stażystów;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ

 

Grupę docelową projektu stanowi 35 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.Całość grupy docelowej stanowią mieszkańcy Zabrza lub osoby pracujące na terenie miasta Zabrze.

 

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących);
 • osoby odchodzące z rolnictwa;
 • osoby, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy;
 • kobiety.

 

KONTAKT

Biuro Projektu:
Wieża Ciśnień, ul. Zamoyskiego 2, 41-800 Zabrze
II piętro, pokój 208

 

Godziny pracy Biura:

poniedziałek, środa w godz. 10.00 – 18.00,
wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00.

 

Kontakt:

tel.  32 630 30 91 wew.2210
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokoks

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.