GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu KROK DO PRZODU (ścieżka dotacyjna)

 

Zał nr 1 – Formularz rekrutacyjny

 

Zał. nr 2 – Karta oceny formalno-merytorycznej formularza zgłoszeniowego

 

Zał. nr 3 – Oświadczenie RODO kandydata-tki do projektu

 

Zał. nr 4 – Karta rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zał. nr 5 – Opis sektorów wykluczonych

 

Zał. nr 6 - Zaświadczenie pracodawcy dla osób zwolnionych

 

Zał. nr 7 – Zaświadczenie pracodawcy dla osób przewidzianych do zwolnienia

 

Zał. nr 8 – Zaświadczenie pracodawcy dla osób zagrożonych zwolnieniem

 

Zał. nr 9 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalnościw  sektorze górniczym lub kooperacji

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej

 

Zał. nr 1 -  Biznesplan


Zał. nr 2 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis/nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

Zał. nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Zał. nr 4 - Zbiór oświadczeń

 

Zał. nr 5 - Karta oceny biznesplanu

 

Zał. nr 6 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

 

Zał. nr 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 


Zał. nr 8 - Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł


Zał. nr 9 - Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego


Zał. nr 10 - Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego/ wsparcia pomostowego przedłużonego

 

Zał. nr 11 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego


Zał. nr 12 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego


Zał. nr 13 - Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego


Zał. nr 14 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego


Zał. nr 15 - Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis


Zał. nr 16 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05 Platan GrnolskiePGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTaxi WestPOT 2017 2 logo Planet Cinema famur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW katowice airport logoDB eps Przekonwertowanywpiiblogo rslogoObszar roboczy 1 100

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.