GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

 

Fortum i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – energia w parze z edukacją.

 

Ponad stuletnia, wciąż czynna maszyna parowa, należy do najcenniejszych eksponatów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wyprodukowany w 1915 roku zabytek zyskał własnego mecenasa – firmę Fortum, która wesprze finansowo utrzymanie i dalsze funkcjonowanie maszyny. Ten unikatowy eksponat to jedyny w Europie przykład kopalnianego wyciągu parowego z dwucylindrowym silnikiem bliźniaczym i tarczą cierną typu koeppe.

 

W ramach współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Fortum zostało także oficjalnym partnerem trasy edukacyjnej „Geostrefa”, realizowanej w Podziemiach Kopalni Królowa Luiza. Dodatkowo firma wesprze coroczne wydarzenia edukacyjne organizowane przez Muzeum, związane z ekologią i środowiskiem – Tydzień Ziemi i Górnicze Miasto Dzieci.

 

Zabytkowa maszyna parowa z 1915 roku fot. Marek Staczyk

 

O Fortum

 

Fortum jest właścicielem elektrociepłowni w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie, a także sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie oraz Płocku. Zajmuje się również sprzedażą energii elektrycznej i gazu oraz oferuje rozwiązania elektromobline. W ramach swojej działalności angażuje społeczeństwa w dążenie do tworzenia czystszego świata. Jest liderem czystej energii i pionierem nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

 

W swojej działalności wdraża zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, która pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów, przyczyniając się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Doskonałym przykładem są odpady, które stanowią efektywne kosztowo, bezpieczne i ekologiczne źródło wytwarzania ciepła sieciowego oraz energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstw domowych lub przemysłu.

 

IMG 9790

 

Korzyści wynikające z rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym będą miały bezpośrednie przełożenie na mieszkańców Zabrza i Bytomia. Realizowana w Zabrzu inwestycja Fortum otworzy nowy rozdział w 120-letniej historii lokalnej elektrociepłowni. Tuż obok historycznego obiektu powstaje nowa, wielopaliwowa elektrociepłownia. Będzie produkować ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, wykorzystując w czasie procesu dostępne lokalnie paliwa. Równolegle firma realizuje budowę połączenia między bytomską siecią ciepłowniczą a powstającą w Zabrzu elektrociepłownią. Dzięki temu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci nowy zakład będzie zaopatrywał w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

 

Fortum Eco2

 

Działania firmy skupiają się nie tylko na wielomilionowych inwestycjach, ale również na lokalnych społecznościach, będących bezpośrednimi beneficjentami zmian. Szczególną uwagę Fortum zwraca na najmłodszych mieszkańców. Z myślą o przyszłych pokoleniach, które już niebawem będą kształtować swoją wizję świata, firma realizuje program stypendialny Fortum dla Śląskich Dzieci. Celem akcji jest wsparcie zabrzańskiej i bytomskiej młodzieży w realizowaniu pasji i zainteresowań.

 

Fortum Eco3

 

28001516 308012003054009 1037211525 n

 

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, podpisano List intencyjny dotyczący realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”. 

Sygnatariuszami Listu są przedstawiciele samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Zabrze, Miasta Chorzów oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Projekt zakłada rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne, a także edukacyjne na terenie Zabrza i Chorzowa.


Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast partnerem Miasto Chorzów.


Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019.


25 października ub. r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu został uplasował się na pierwszym miejscu w zestawieniu, pozyskując tym samym najwyższą kwotę dofinansowania – 58 526 372,92 zł.

 

Wyrażono wolę współpracy i wspólnego działania, którego celem jest między innymi:

- utworzenie i harmonijny rozwój nowej instytucji kultury działającej na rzecz zachowania kultury dziedzictwa postindustrialnego województwa śląskiego, jakim jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie;

- zbudowanie w oparciu o zasoby regionu, w szczególności Miasta Zabrze wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Miasta Chorzów wraz z Muzeum Hutnictwa, oferty nie mającej odpowiednika w kraju;

- wspieranie lokalnych i środowiskowych inicjatyw na rzecz odnowy, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa przemysłowego regionu, w szczególności związanych z górnictwem i hutnictwem.

 

28034295 307993153055894 885818053 o

 

 

 

ekran

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Stowarzyszenie i Kolekcja ,,Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w IX Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. temat konkursu: ,,Obraz Przemysłowy Śląska- kopalnie, sztolnie górnicze i inne zakłady".


Śląsk to region słynący ze swojej kultury i artystów. Szukamy młodych, zdolnych malarzy amatorów.


Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów otwarcia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej otwarta zostanie wystawa wybranych prac, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.


Konkurs ma na celu promocje malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska i uczczenie 100-lecia istnienia amatorskiego ruchu plastycznego na Śląsku.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski;
- uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w dziedzinie: akryl, olej, akwarela, pastel;
- prace muszą być związane z tematyką konkursu i złożone w przewidzianym terminie;
- dopuszczone zostaną prace, które nigdy wcześniej nie zostały nigdzie wystawiane;
- prace muszą być oprawione w listwy lub proste, nieozdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie, z metryczką zawierającą: imię i nazwisko malarza, adres korespondencyjny, telefon i email kontaktowy oraz tytuł pracy wraz z techniką;
- prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie ,,Barwy Śląska" ul. Młyńska 16, 41-706 Ruda Śląska do dnia 20.03.2018;
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. na konto organizatora: BGŻ Bnp Paribas S.A 41 2030 0045 1110 0000 0408 9760, z adnotacją na przekazie: wpisowe na ,,IX Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza”.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Górnictwo w II Rzeczypospolitej. W stulecie odzyskania Niepodległości.

 

akademiaPoSzychcie Facebook

 

 

Ruszył kolejny cykl wykładów w ramach Akademii po Szychcie. Już jutro kolejna prelekcja, wygłosi ją pani Dorota Połedniok a tematem wykładu będzie:,,Państwowa Kopalnia Węgla „Brzeszcze” w Brzeszczach,

 

Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki każdego miesiąca o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a w Zabrzu. Przewidziany czas prelekcji to 40 minut, następnie odbywa się  trwająca około 20 minut dyskusja na przedstawiony temat.

 

Tegoroczny cykl prelekcji zatytułowany "Górnictwo w II Rzeczypospolitej. W stulecie odzyskania Niepodległości" poświęcony jest kopalniom (węgla kamiennego, soli, ropy naftowej), które były „perłami w koronie II RP”.

 

Termin: 27 marca br., godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna Hostelu „Guido”, przy ul. 3 Maja 93a w Zabrzu.

 

Poniżej przedstawiamy tematykę wszystkich prelekcji Akademii po Szychcie na rok 2018.

 

Górnictwo w Drugiej Rzeczypospolitej

W stulecie odzyskania Niepodległości

 

1. Adam Frużyński, Stosunki własnościowe w górnictwie okresu międzywojennego, 27 lutego.

2. Dorota Połedniok, Państwowa Kopalnia Węgla „Brzeszcze” w Brzeszczach, 27 marca.

3. Zenon Szmidtke, Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna, 29 maja.

4. Józef Charkot, Państwowe Żupy Solne w Wieliczce i Bochni w czasie Drugiej Rzeczypospolitej, 26 czerwca.

5. Anna Binek-Zajda, T o w a r z y s t w o G ó r n i c z o - P r z e m y s ł o w e „ S a t u r n ” - głównymi akcjonariuszami łódzcy właściciele przedsiębiorstw włókienniczych, 25 września.

6. Barbara Olejarz, KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W BÓBRCE – założona przez Ignacego Łukasiewicza, pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe, 30 października.

7. Piotr Rygus , W s p ó l n o t a I n t e r e s ó w G ó r n i c z o-H u t n i c z y c h - kopalnie  przejęte głównie przez skarb państwa, 27 listopada.

 

 

Przypominamy, że kolejne wykłady odbywać się będą w ostatnie wtorki każdego miesiąca, najbliższy wykład odbędzie się 29 maja.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Już niedługo na mapie industrialnej Zabrza pojawi się kolejna atrakcja. Wieża ciśnień znajdująca się przy ul. Zamoyskiego zyska nowe oblicze. W czwartek, 18 stycznia 2018 r. w sali historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu o planach wobec obiektu opowiedzieli Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego.

 

Wieza 1 m

 

– Wizytówką Zabrza jest turystyka przemysłowa. Dzięki decyzji o udostępnieniu zwiedzającym Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz realizacji projektu turystyczno-kulturalnego Sztolni Królowa Luiza, nasze miasto jest jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów na Europejskim Szlaku Zabytków Techniki – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Obiekty poprzemysłowe znajdują się zarówno na powierzchni, jak też pod ziemią. Można poznać pracę górnika, przybliżyć sobie zwyczaje regionalne, ale też w pubie pod ziemią miło spędzić czas. Warto także nadmienić, że w przestrzeniach postindustrialnych przygotowujemy ofertę kulturalną i rekreacyjną. Jestem przekonana, że wieża ciśnień będzie kolejną perełką industrialną Zabrza, chętnie odwiedzaną przez mieszkańców i turystów.

 

Projekt rewitalizacji wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne obejmuje prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia, wykonanie edukacyjno-naukowej wystawy pn. CARBONEUM.

 

Wieza 3 m
Wizualizacja zewnętrzna

 

Na poszczególnych kondygnacjach zaplanowano: piwnice, Centrum Żywego Rzemiosła, parter, kasa i sklepik muzealny, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, przestrzeń wystawiennicza (prezentacja działania wieży ciśnień) Przewidziano również działania w zakresie rewitalizacji społecznej. Powstanie Akademia Młodych Talentów, Akademia Seniora, Centrum Działań Rewitalizacyjnych oraz Ośrodek Dokumentacji Górniczej. Atrakcją z pewnością będzie taras widokowy na wys. ok. 20,5 m. Zagospodarowany zostanie teren przyległy. Powstaną m.in. parkingi.

Wieza 4 

Przewidywane wykorzystanie zrewitalizowanej przestrzeni:

 

funkcje społeczne:
1. Centrum Działań Rewitalizacyjnych
2. Coaching rozwoju osobistego
3. Doradztwo zawodowe
4. Szkolenia zawodowe
5. Treningi umiejętności społecznych
6. Porady ekspertów: z zakresu prawa, przedsiębiorczości, psychologii i pedagogiki dla uczestników projektu
7. Centrum Żywego Rzemiosła

 

funkcje edukacyjne
1. Interaktywna wystawa naukowo-edukacyjna
2. Akademia Młodych Talentów
3. Akademia Seniora
4. Wystawy prac dzieci i młodzieży oraz seniorów
5. Ośrodek Dokumentacji Górniczej
6. Szkolenia dla młodzieży i osób dorosłych

 

Carboneum – Centrum Wiedzy o Węglu

 

19 widok hallu wejciowego
Widok hallu wejściowego

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy wsparciu Miasta Zabrze, pozyskało dofinansowanie na realizację projektu rewitalizacji wieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

 

Wartość projektu wynosić będzie ponad 34 mln zł (34 058 714,26 zł). Natomiast wysokość dofinansowania z to 26,4 mln zł (26 464 459,32 zł). Projekt realizowany będzie od marca br. do grudnia przyszłego roku.

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05 Platan PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconeWWW 1

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.