GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Fundusze Europejskie PolskaLogo MKDNiS kolorowe   Unia Europejska

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w partnerstwie z Miastem Chorzów.

 

Zakres prac przewidzianych w projekcie dla Muzeum Górnictwa Węglowego obejmował będzie:

 • Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych umożliwiających prowadzenie działalności naukowej.
 • Kompleksowy remont i konserwację zabytkowej i unikatowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu Carnall w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów.
 • Remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym.
 • Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią.
 • Zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujący wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.
 • Kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres Miasta Chorzów obejmuje przebudowę i rewitalizację obiektu hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej wraz z nadszybiem szybu "Hutniczy" na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z zagospodarowaniem terenu, zakupem wyposażenia, konserwacją i renowacją eksponatów wielkogabarytowych i wykonaniem wystawy stałej.

 

Celem głównym projektu jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

 

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu technicznego cennych zabytków nieruchomych,
 • poprawa stanu technicznego oraz konserwacja zabytkowej maszyny parowej,
 • poprawa jakości zdegradowanych przestrzeni miejskich, ich kompleksowy remont i adaptację do nowych funkcji,
 • zwiększenie przestrzeni pod działalność kulturalną i edukacyjną,
 • zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej, konserwację zbiorów,
 • poprawa jakości obsługi odbiorców przez zapewnienie infrastruktury okołoturystycznej,
 • przywracanie pamięci, tradycji, kultury, budowanie tożsamości, zwiększanie liczby osób uczestniczących w kulturze,
 • zwiększenie poziomu kompetencji kulturalnych odbiorców poprzez zbudowanie nowej, kompleksowej oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozszerzenie działalności kult. o nowe formy uczestnictwa w kulturze,
 • likwidacja barier korzystaniu z kultury przez osoby niepełnosprawne i wykluczone,
 • poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej,
 • budowanie efektywnej sieci współpracy.

 

Całkowita wartość projektu: 122 282 615,54 zł (w tym MGW: 85 295 055,80 zł).
Planowana wartość dofinansowania wynosi: 67 026 372,92 zł (w tym MGW: 51 983 556,15 zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 15 042 816,77zł).

 

Termin realizacji: 2017-2022

 

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą specjalnego formularza dostępnego TUTAJ.

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dostępnych jest TUTAJ.

 

AKTUALNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

W chwili obecnej Muzeum Górnictwa Węgłowego podpisało umowy i realizuje wszystkie prace inwestycyjne założone w projekcie. Wykonawcami poszczególnych zakresów robót są:

 

1. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu: Przedsiębiorstwo Robót Transportowych i Budowlanych Cechini Sp.J. - prace w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kwartał 2022. Ostatnim etapem prac przy budynku będzie aranżacja przestrzeni oraz zakup niezbędnego wyposażenia – prace przewidziane na III i IV kwartał 2022.

 

zdjecie 1

zdjecie 2

 

2. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie: Pracownia Konserwatorska ART-RENO Rajner Smolorz - roboty zakończone w czerwcu 2021 r.

 

zdjęcie 12

zdjęcie 13

 

3. Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu: LK INWEST Sp. z o.o. - prace zakończone w czerwcu 2021 r.

 zdjęcie 9

 

W 2020 roku zakończono prace obejmujące wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy obiektach Prinz Schonaich i Warsztat Elektryczny wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą prac była firma DOMBUD S.A.

 

zdjecie 5

 

W budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich wykonana została wystawa poświęcona katastrofom górniczym – wykonawca prac: firma A+V Sp. z o.o. Prace zakończono w lipcu 2021.

 

zdjęcie 10

zdjęcie 11

 

W 2019 z sukcesem zakończyły się prace związane z:

 • Budową kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall: wykonawca robót - IP PROINSTAL Sp. z o.o.
 • Konserwacją maszyny parowej: wykonawca robót - BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

  2019 12 30 Maszyna Parowa fot Zawada mini IMGP4256
  2019 12 30 Maszyna Parowa fot Zawada mini IMGP4289

 

Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia - Partnership project between Coal Mining Museum in Zabrze and Chorzów City.

 

logo en

 

PRIORITY AXIS VIII PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND DEVELOPMENT OF CULTURAL RESOURCES Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020

 

PROJECT DESCRIPTION
Coal Mining Museum
Coal Mining Museum: restoration at historic building of the former local administrative unit from 1875.
Queen Louise Adit Complex

 • “Prinz Schonaich”, “Electrical workshop” building: conservation, restoration and construction work at buildings, historical areas and complexes of these facilities and in their surroundings.
 • "Cechownia” building: restoration and construction works at building, reconstruction and repair of the premises or facilities for the purpose of storage studio
  Steam winding engine from 1915: restoration and construction works and construction of a steam engine generator.

Chorzów City:

 • Reconstruction and revitalization of the Former Powerhouse of Royal Iron Works for the needs of the Museum of Metallurgy: conservation and renovation of large-size exhibits (movable monuments), restoration and construction work at buildings and in their surroundings, creation of permanent exhibition.

 

Implementation of the project: 2017-2022

 

The value of the project: 122 282 615,54 PLN (MGW: 85 295 055,80 PLN).
The grant: 67 026 372,92 PLN (MGW: 51 983 556,15 PLN, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 15 042 816,77 PLN).

 

Please be advised that any information about potential irregularities or misuse of funds during the implementation of the project “Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia” can be reported via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or using a special form HERE.

More information on reporting irregularities in the implementation of projects from the perspective of theOperational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020is availableHERE.

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05 Platan GrnolskiePGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTaxi WestPOT 2017 2 logo Planet Cinema famur logoppObszar roboczy 37logo IbisJSW katowice airport logoDB eps Przekonwertowanywpiiblogo rslogoObszar roboczy 1 100

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.