GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

 

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy wsparciu Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza na VIII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone problematyce miastotwórczej roli dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, podczas którego zaprezentowane zostaną wybrane przykłady realizacji zmian funkcji i ponownego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego. Uczestnicy 2-dniowego spotkania zapoznają się z dokonaniami Muzeum Górnictwa Węglowego i Szybu Maciej, zarówno w formie referatowej jak i wizyt studyjnych oraz będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym z zaproszonymi ekspertami. 

 

Gościem specjalnym VIII Spotkania Forum, który wygłosi wystąpienie otwierające pt. "Przemysłowy sztafaż", będzie reporter, fotograf i autor książek p. Filip Springer.

 

VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej realizowane jest w ramach inicjatywy "Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego", zaś Partnerami wydarzenia są: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w BydgoszczySzlak Zabytków Techniki oraz Stowarzyszenie Genius Loci.

 

INFORMACJE
14 listopada 2018 r. – Muzeum Górnictwa Węglowego z Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza, ul. Wolności 408,
15 listopada 2018 r. – Szyb Maciej, ul. Srebrna 6


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 


Zgłoszenia przyjmowane są do 8 listopada 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqmm736V7JFGsSrWBnEmBx4kINWpY70djy-vWgEGbb3tAbxA/viewform

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje termin zgłoszenia.

Wszelkie informacje dot. spotkania (w tym również program) można uzyskać kontaktując się z Organizatorem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

PROGRAM KONFERENCJI dostępny jest pod linkiem - 
http://muzeum.bydgoszcz.pl/data/file/8/4/13248_VIII-FDSI-Zabrze-program_f3n.pdf

 

Zapraszamy do rodzinnej zabawy w przestrzeni industrialnej czyli warsztaty w ramach wystawy Stulecie amatorskiego ruchu plastycznego w województwie śląskim...

 

Kim był Holesz Ludwik? To   samorodny artysta-malarz i rzeźbiarz, górnik z kopalni „Moszczenica” (ur. 11 sierpnia 1921 w Szerokiej, zm. 13 lutego 1999 w Świerklanach Dolnych).

 

Holesz zaczął malować na początku lat pięćdziesiątych, pełną dojrzałość artystyczną osiągnął około piętnaście lat później.

 

Był samoukiem, pracował w izolacji, nie ulegając jednocześnie wpływom środowisk plastycznych ani modom panującym w tzw. „sztuce wysokiej”.

 

Praca w kopalni stała się dla niego inspiracją artystyczną. Pod ziemią natknął się na odciśnięte w węglu ślady pradawnych roślin, które stały się jego pierwszą inspiracją. W oparciu o te znaleziska zaczął tworzyć pierwsze obrazy. Początkowo czarno-białe, później charakteryzujące się feerią intensywnych barw.

 

Holesz posługiwał się kolorem w sposób bardzo żywiołowy, w jego obrazach uderza niezwykła wrażliwość kolorystyczna.

 

To właśnie twórczość artysty będzie dla nas inspiracją na naszych warsztatch.

 

Uczestnicy najpierw wykonają odbitki z kartonu na podstawie symetrycznych matryc,  Następnie sylwety te uzupełnimy w detale: oczy, łuski i pazury, w taki sposób, by powstały nieistniejące stworzenia pełne ekspresji.

 

Powstaną więc jaszczury i węże pełzające na całej powierzchni kartonów.

 

Druga cześć działania będzie polegała na wycinaniu form z kolorowego papieru roślin.

 

Na koniec połączymy prace uczestników w jeden format, powstanie więc ogromna kraina zwierząt i roślin. Będzie ona dynamiczna i kolorowa.

 

Wykorzystamy różne zabiegi artystyczne: symetrię osiową, symetrię wieloosiową, odbitki graficzne, pracę metodą punktową i wycinankę. Sięgniemy do wyobraźni uczestników nawiązując do ornamentu.

 

Całość dopełnią opowieści uczestników , którzy wymyślą swoje historie i nadają całemu dziełu tytuł. Połączymy zatem formy plastyczne i literackie.

 

MGW.K.178

MGW.K.179

 

Serdecznie zapraszamy już 10 listopada w godzinach 13.00- 15.00, 

Miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Wystawa „Kopalnia Edisona” – ul. Wolności 408, 41-800 Zabrze,

Prowadzenie: Ewa Kokot

źródło informacji n/t artysty: www.galeriarodzholesz.cba.pl

** rezerwacja miejsca pod nr tel. 502 336 185

***

Relacja zdjęciowa z rodzinnych warsztatów poświęconych twórczości Ludwika Holesza – 10.11.2018 13:00

46131277 256370195053325 274400920761008128 n

IMG 9375

IMG 9392

IMG 9388

 
Barbara z
 

Dnia 22 października 2018 roku w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W jej trakcie Pani dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Pan Bartosz Skaldawski p.o. Dyrektora NID uroczyście wręczyli przedstawicielom depozytariuszy dyplomy potwierdzające wpisanie zjawisk kulturowych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Pośród wyróżnionych zjawisk znalazła się także Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku, wpisana na listę w lipcu tego roku. Dyplom w imieniu wszystkich depozytariuszy odebrali przedstawiciele Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Dyrektor Bartłomiej Szewczyk, Leszek Żurek, Włodzimierz Regulski i Eugeniusz Kuchta. W Gali wzięła również udział grupa górników – aktywnych depozytariuszy z terenu nie tylko Zabrza ale i Rybnika, Rudy Śląskiej, Bytomia i Radzionkowa.

 

Starania o wpisanie Barbórki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego rozpoczęły się w 2017 roku. Była to inicjatywa grup zaangażowanych w organizację obchodów. Rolę koordynatora przyjęło Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

21 kwietnia 2018 roku w budynku Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu odbyło się uroczyste spotkanie depozytariuszy tradycji połączone z prezentacją przygotowanego wniosku. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób reprezentujących różne grupy kultywujących te tradycje: górników, przedstawicieli duchowieństwa, pracodawców górniczych, stowarzyszeń, samorządów. Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem wniosku przez przedstawicieli poszczególnych grup.

 

W imieniu górników podpisał je Pan Jan Widera, w imieniu właścicieli, dyrekcji i zarządów kopalń oraz firm górniczych – Grzegorz TobiszowskiSekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Adam Mirek Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Piotr Bojarski Wiceprezes PGG, w imieniu duchowieństwa kościoła lokalnego wniosek sygnowali ks. Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki oraz Ks. Marian Niemiec Biskup Diecezji Katowickiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w imieniu związków zawodowych swój podpis złożył Jarosław Grzesik wówczas pełniący funkcję Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność", ostatnią grupę : członków stowarzyszeń oraz samorządów lokalnych reprezentowali Józef Dubiński – prezes SITG oraz Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze. 

 

W imieniu Miasta Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dziękujemy wszystkim depozytariuszom zaangażowanym w kultywowanie tej pięknej tradycji. Wpis wieńczy podjęte wspólnie starania o uznanie Barbórki za cenny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Jesteśmy głęboko przekonani, że nie byłoby to możliwe bez Państwa zaangażowania.

 

Zakończył się zatem pierwszy etap starań o nobilitację górniczego święta. Kolejnym krokiem, związanym z jego ochroną będzie wdrożenia planu działań podtrzymujących żywotność i służących ochronie. Jedną z instytucji aktywnie działających na tym polu będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego otwiera drogę do starań o wpisanie jej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Warto podkreślić, że w październiku tego roku odbyło się w Zabrzu spotkanie Europejskiej Sieci Muzeów Górnictwa Węglowego, w trakcie którego omawiano tą inicjatywę i pomysł dalszych działań w tej sprawie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

 

Rozpoczynamy więc kolejny etap prac, mamy nadzieję, że spotkamy się z podobnym wsparciem Państwa – depozytariuszy jak w trakcie starań o wpisanie Barbórki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 
Barbrka wpis
 
 
 
2018 10 22 MGW Barborka Warszawa ZAWA6461
 fot. Łukasz Zawada
 
Opis górniczego święta zamieszczony Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa brzmi:
 
„Barbórka jest zwyczajem dorocznym i obyczajem świątecznym grupy zawodowej górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku praktykowanym od początku XIX wieku do chwili obecnej. Obchodzona 4 grudnia, w dniu wspomnienia św. Barbary, wpisała się w przestrzeń kulturową regionu dzięki przekazom pokoleniowemu i środowiskowemu. Stanowi nieodłączny element górniczej tożsamości pielęgnowany przy współudziale właścicieli, dyrekcji i zarządów kopalń, lokalnych parafii oraz stowarzyszeń, których przedstawiciele są aktywnymi uczestnikami obchodów.
 
Uczestnictwo w uroczystościach daje górnikom nie tylko poczucie wspólnoty, ale także godności zawodowej, bowiem Barbórka ma wymiar zarówno duchowy, jak i zawodowy. Charakteryzuje się więc silnymi walorami wspólnototwórczymi. Jest to szczególnie ważne dla pracowników kopalń węgla kamiennego, bowiem od okresu gwałtownej industrializacji, od ok. 1850 roku do lat 70. XX w. liczebność wspólnoty opierała się w znacznym stopniu na ruchach migracyjnych. Wspólne świętowanie wspomagało zarówno włączenie się w zasięg wartości charakteryzujących tę grupę, a także wspierało kształtowanie się więzi międzyludzkich, co w przypadku górników stale przebywających w warunkach zagrożenia życia, jest niezmiernie istotne. Święto ma także wymiar ponadkonfesyjny.
 
Obchody Barbórki nigdy nie wygasły, pomimo licznych zagrożeń wynikających ze ścisłego związku przemysłu z ekonomią i polityka. Zwyczaj ten był często praktykowany wbrew oficjalnej linii politycznej, co świadczy o sile przekazu środowiskowego. Jednocześnie zarządzający kopalniami oraz sami górnicy dokonali selekcji niektórych elementów Barbórki, które wdrażano w okresie rządów totalitarnych. Wybrane przez grupę tradycje są pielęgnowane od XIX wieku. Barbórka ma także szersze, regionalne oraz ponadregionalne znaczenie, jest rozpoznawalna poza Górnym Śląskiem”.
 
2018 10 22 MGW Barborka Warszawa ZAWA6155
fot. Łukasz Zawada

akademia po szychcie druk zaproszernie 03

 

AKADEMIA PO SZYCHCIE 2018

 

Górnictwo w Drugiej Rzeczypospolitej

 

W stulecie odzyskania Niepodległości

 

Referent: Barbara Olejarz, Dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

 

Temat: KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W BÓBRCE. Założone przez Ignacego Łukasiewicza – pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe  

 

Termin: 30 października br., godz. 17.00

 

Miejsce: Zabrze, sala konferencyjna Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a

 

Kopalnie Nafty w Bbrce

fot. Kopalnia Bóbrka grafika 1885 r.  Archiwum Fundacji Bóbrka.

 

Akademia po szychcie 2018
fot. 16. Załoga kopalni Bóbrka w 1908 r. Archiwum Fundacji Bóbrka.

 

Kopalnia w Bbrce 1911

Kopalnia w Bóbrce 1911 r. Archiwum Fundacji Bóbrka.

 

***

 

Akademia po Szychcie 2018

Akademia po Szychcie 2018.1

 

IMG 20181019 101036 13

 

W piątek 19.10.2018 odbyły się w murach Muzeum Górnictwa Węglowego po raz pierwszy Senioralia, pt.: „Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka”.

 

Mieliśmy zaszczyt gościć 70 gości, reprezentantów Zarządów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów i Rencistów z całego Śląska.

 

Program wydarzenia został skonstruowany tak, by pogodzić dwa odległe bieguny aktywności, tj. część wykładową oraz panel turystyczny podczas konferencji.

 

W pierwszej części głos zabrali: Krystyna Męcik, członki Śląskiej Rady ds. Seniorów z referatem na temat Senior, a turystka, sport i rekreacja, następnie Antoni Wilgusiewicz, Prezes Katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa, który opowiedział o Spotkaniu ze Lwowem, na koniec panelu wykładowego głos zabrał Bogdan Froń – Przewodnik MGW, który przybliżył uczestnikom konferencji Turystykę podziemną.

 

Po wysłuchaniu ciekawych referatów, wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza, po powrocie z podziemi zapewnili, że jeszcze do nas wrócą ;)

 

IMG 20181019 110316 15

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokoks

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.